نرخ های اعلام شده در این سایت بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز (سنا) توسط صرافی های مجاز کل کشور است.
تاریخ:     
 

یکشنبه 14 آذر ماه 1395

در این تاریخ نرخ وجود ندارد.

خرید نقدی*
ساعتنرخ (ريال)**
دلار آمریکایورودرهم امارت
USDEURAED
فروش نقدی*
ساعتنرخ (ريال)**
دلار آمریکایورودرهم امارت
USDEURAED
  • *معاملات نقدی معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله ارز و ریال را مبادله نموده و شامل حواله های ارزی نیز می باشد.
  • **درج -- در ستون نرخ به معنای عدم وجود معامله ثبت شده در سامانه سنا است.
USD در 1395/9/13 با نرخ 38008 در 1395/9/11 با نرخ 38018 در 1395/9/9 با نرخ 38517 در 1395/9/7 با نرخ 37808 در 1395/9/6 با نرخ 37371 در 1395/9/4 با نرخ 37165 در 1395/9/3 با نرخ 36982 در 1395/9/2 با نرخ 36774 در 1395/9/1 با نرخ 36699 در 1395/8/29 با نرخ 36734 در 1395/8/27 با نرخ 36824 در 1395/8/26 با نرخ 36697 در 1395/8/25 با نرخ 36642 در 1395/8/24 با نرخ 36632 در 1395/8/23 با نرخ 36500 در 1395/8/22 با نرخ 36507 در 1395/8/20 با نرخ 36481 در 1395/8/19 با نرخ 36427 در 1395/8/18 با نرخ 36334 در 1395/8/17 با نرخ 36255 در 1395/8/16 با نرخ 36226 در 1395/8/15 با نرخ 36157 در 1395/8/13 با نرخ 36126 در 1395/8/12 با نرخ 36163 در 1395/8/11 با نرخ 36220 در 1395/8/10 با نرخ 36139 در 1395/8/9 با نرخ 36076 در 1395/8/8 با نرخ 36070 در 1395/8/6 با نرخ 36092 در 1395/8/5 با نرخ 36035 در 1395/8/4 با نرخ 35897 در 1395/8/3 با نرخ 35915 در 1395/8/2 با نرخ 35840 در 1395/8/1 با نرخ 35835 در 1395/7/29 با نرخ 35799 در 1395/7/28 با نرخ 35820 در 1395/7/27 با نرخ 35797 در 1395/7/26 با نرخ 35841 در 1395/7/25 با نرخ 35894 در 1395/7/24 با نرخ 35894 در 1395/7/22 با نرخ 35879 در 1395/7/19 با نرخ 35746 در 1395/7/18 با نرخ 35785 در 1395/7/17 با نرخ 35814 در 1395/7/15 با نرخ 35798 در 1395/7/14 با نرخ 35841 در 1395/9/13 با نرخ 38049 در 1395/9/11 با نرخ 38046 در 1395/9/9 با نرخ 38610 در 1395/9/7 با نرخ 37847 در 1395/9/6 با نرخ 37417 در 1395/9/4 با نرخ 37198 در 1395/9/3 با نرخ 37004 در 1395/9/2 با نرخ 36796 در 1395/9/1 با نرخ 36614 در 1395/8/29 با نرخ 36738 در 1395/8/27 با نرخ 36865 در 1395/8/26 با نرخ 36738 در 1395/8/25 با نرخ 36677 در 1395/8/24 با نرخ 36664 در 1395/8/23 با نرخ 36507 در 1395/8/22 با نرخ 36533 در 1395/8/20 با نرخ 36507 در 1395/8/19 با نرخ 36444 در 1395/8/18 با نرخ 36357 در 1395/8/17 با نرخ 36248 در 1395/8/16 با نرخ 36241 در 1395/8/15 با نرخ 36160 در 1395/8/13 با نرخ 36106 در 1395/8/12 با نرخ 36196 در 1395/8/11 با نرخ 36240 در 1395/8/10 با نرخ 36169 در 1395/8/9 با نرخ 36085 در 1395/8/8 با نرخ 36089 در 1395/8/6 با نرخ 36145 در 1395/8/5 با نرخ 36055 در 1395/8/4 با نرخ 35884 در 1395/8/3 با نرخ 35927 در 1395/8/2 با نرخ 35854 در 1395/8/1 با نرخ 35861 در 1395/7/29 با نرخ 35816 در 1395/7/28 با نرخ 35851 در 1395/7/27 با نرخ 35807 در 1395/7/26 با نرخ 35655 در 1395/7/25 با نرخ 35914 در 1395/7/24 با نرخ 35945 در 1395/7/22 با نرخ 35903 در 1395/7/19 با نرخ 35853 در 1395/7/18 با نرخ 35802 در 1395/7/17 با نرخ 35816 در 1395/7/15 با نرخ 35803 در 1395/7/14 با نرخ 35855
EUR در 1395/9/13 با نرخ 40183 در 1395/9/11 با نرخ 40137 در 1395/9/9 با نرخ 40167 در 1395/9/7 با نرخ 39975 در 1395/9/6 با نرخ 39911 در 1395/9/4 با نرخ 39342 در 1395/9/3 با نرخ 39344 در 1395/9/2 با نرخ 39517 در 1395/9/1 با نرخ 39518 در 1395/8/29 با نرخ 39490 در 1395/8/27 با نرخ 39621 در 1395/8/26 با نرخ 39723 در 1395/8/25 با نرخ 39735 در 1395/8/24 با نرخ 39907 در 1395/8/23 با نرخ 40003 در 1395/8/22 با نرخ 40103 در 1395/8/20 با نرخ 40079 در 1395/8/19 با نرخ 40234 در 1395/8/18 با نرخ 40163 در 1395/8/17 با نرخ 40154 در 1395/8/16 با نرخ 40052 در 1395/8/15 با نرخ 39683 در 1395/8/13 با نرخ 39859 در 1395/8/12 با نرخ 39762 در 1395/8/11 با نرخ 39735 در 1395/8/10 با نرخ 39666 در 1395/8/9 با نرخ 39544 در 1395/8/8 با نرخ 39636 در 1395/8/6 با نرخ 39644 در 1395/8/5 با نرخ 39496 در 1395/8/4 با نرخ 39430 در 1395/8/3 با نرخ 39409 در 1395/8/2 با نرخ 39409 در 1395/8/1 با نرخ 39532 در 1395/7/29 با نرخ 39483 در 1395/7/28 با نرخ 39585 در 1395/7/27 با نرخ 39582 در 1395/7/26 با نرخ 39525 در 1395/7/25 با نرخ 39800 در 1395/7/24 با نرخ 40000 در 1395/7/22 با نرخ 40018 در 1395/7/19 با نرخ 40202 در 1395/7/18 با نرخ 40071 در 1395/7/17 با نرخ 40219 در 1395/7/15 با نرخ 40273 در 1395/7/14 با نرخ 39905 در 1395/9/13 با نرخ 40271 در 1395/9/11 با نرخ 39953 در 1395/9/9 با نرخ 40204 در 1395/9/7 با نرخ 39854 در 1395/9/6 با نرخ 40005 در 1395/9/4 با نرخ 39475 در 1395/9/3 با نرخ 39419 در 1395/9/2 با نرخ 39427 در 1395/9/1 با نرخ 39576 در 1395/8/29 با نرخ 39635 در 1395/8/27 با نرخ 39641 در 1395/8/26 با نرخ 39837 در 1395/8/25 با نرخ 39843 در 1395/8/24 با نرخ 39916 در 1395/8/23 با نرخ 40110 در 1395/8/22 با نرخ 40110 در 1395/8/20 با نرخ 40145 در 1395/8/19 با نرخ 40339 در 1395/8/18 با نرخ 40279 در 1395/8/17 با نرخ 40364 در 1395/8/16 با نرخ 40022 در 1395/8/15 با نرخ 39861 در 1395/8/13 با نرخ 39870 در 1395/8/12 با نرخ 39825 در 1395/8/11 با نرخ 39633 در 1395/8/10 با نرخ 39705 در 1395/8/9 با نرخ 39574 در 1395/8/8 با نرخ 39679 در 1395/8/6 با نرخ 39779 در 1395/8/5 با نرخ 39569 در 1395/8/4 با نرخ 39554 در 1395/8/3 با نرخ 39406 در 1395/8/2 با نرخ 39612 در 1395/8/1 با نرخ 39607 در 1395/7/29 با نرخ 39635 در 1395/7/28 با نرخ 39749 در 1395/7/27 با نرخ 39678 در 1395/7/26 با نرخ 39758 در 1395/7/25 با نرخ 39833 در 1395/7/24 با نرخ 40219 در 1395/7/22 با نرخ 40148 در 1395/7/19 با نرخ 40157 در 1395/7/18 با نرخ 40080 در 1395/7/17 با نرخ 40311 در 1395/7/15 با نرخ 40283 در 1395/7/14 با نرخ 40249
AED در 1395/9/13 با نرخ 10456 در 1395/9/11 با نرخ 10391 در 1395/9/9 با نرخ 10436 در 1395/9/7 با نرخ 10372 در 1395/9/6 با نرخ 10291 در 1395/9/4 با نرخ 10225 در 1395/9/3 با نرخ 10079 در 1395/9/2 با نرخ 10074 در 1395/9/1 با نرخ 10059 در 1395/8/29 با نرخ 10072 در 1395/8/27 با نرخ 10061 در 1395/8/26 با نرخ 10048 در 1395/8/25 با نرخ 10035 در 1395/8/24 با نرخ 10007 در 1395/8/23 با نرخ 9976 در 1395/8/22 با نرخ 9978 در 1395/8/20 با نرخ 9978 در 1395/8/19 با نرخ 9933 در 1395/8/18 با نرخ 9919 در 1395/8/17 با نرخ 9907 در 1395/8/16 با نرخ 9902 در 1395/8/15 با نرخ 9894 در 1395/8/13 با نرخ 9905 در 1395/8/12 با نرخ 9896 در 1395/8/11 با نرخ 9879 در 1395/8/10 با نرخ 9879 در 1395/8/9 با نرخ 9862 در 1395/8/8 با نرخ 9875 در 1395/8/6 با نرخ 9871 در 1395/8/5 با نرخ 9848 در 1395/8/4 با نرخ 9830 در 1395/8/3 با نرخ 9815 در 1395/8/2 با نرخ 9801 در 1395/8/1 با نرخ 9798 در 1395/7/29 با نرخ 9800 در 1395/7/28 با نرخ 9800 در 1395/7/27 با نرخ 9802 در 1395/7/26 با نرخ 9813 در 1395/7/25 با نرخ 9820 در 1395/7/24 با نرخ 9818 در 1395/7/22 با نرخ 9818 در 1395/7/19 با نرخ 9800 در 1395/7/18 با نرخ 9795 در 1395/7/17 با نرخ 9803 در 1395/7/15 با نرخ 9802 در 1395/7/14 با نرخ 9791 در 1395/9/13 با نرخ 10461 در 1395/9/11 با نرخ 10390 در 1395/9/9 با نرخ 10427 در 1395/9/7 با نرخ 10394 در 1395/9/6 با نرخ 10275 در 1395/9/4 با نرخ 10269 در 1395/9/3 با نرخ 10093 در 1395/9/2 با نرخ 10089 در 1395/9/1 با نرخ 10066 در 1395/8/29 با نرخ 10069 در 1395/8/27 با نرخ 10073 در 1395/8/26 با نرخ 10035 در 1395/8/25 با نرخ 10049 در 1395/8/24 با نرخ 10050 در 1395/8/23 با نرخ 9989 در 1395/8/22 با نرخ 9981 در 1395/8/20 با نرخ 9984 در 1395/8/19 با نرخ 9939 در 1395/8/18 با نرخ 9926 در 1395/8/17 با نرخ 9916 در 1395/8/16 با نرخ 9910 در 1395/8/15 با نرخ 9884 در 1395/8/13 با نرخ 9906 در 1395/8/12 با نرخ 9909 در 1395/8/11 با نرخ 9898 در 1395/8/10 با نرخ 9889 در 1395/8/9 با نرخ 9877 در 1395/8/8 با نرخ 9870 در 1395/8/6 با نرخ 9873 در 1395/8/5 با نرخ 9854 در 1395/8/4 با نرخ 9834 در 1395/8/3 با نرخ 9824 در 1395/8/2 با نرخ 9812 در 1395/8/1 با نرخ 9804 در 1395/7/29 با نرخ 9811 در 1395/7/28 با نرخ 9805 در 1395/7/27 با نرخ 9809 در 1395/7/26 با نرخ 9822 در 1395/7/25 با نرخ 9822 در 1395/7/24 با نرخ 9828 در 1395/7/22 با نرخ 9827 در 1395/7/19 با نرخ 9807 در 1395/7/18 با نرخ 9797 در 1395/7/17 با نرخ 9811 در 1395/7/15 با نرخ 9795 در 1395/7/14 با نرخ 9802